Gazdálkodási adatok

Költségvetések, beszámolók - Közbeszerzések - Üvegszeb

Közbeszerzések

2015


2015
Közbeszerzési terv
Szerződés
Győr, Kossuth-híd fenntartási és felújítási munkái III. ütem
Szerződés
Győr város elektronikus forgalomtechnikai eszközök felújítása és üzemeltetése 2015-2017
Szerződés
Győr város közigazgatási területén közvilágítási villamos energia szolgáltatás beszerzése 2016 I.
Szerződés
Győr város közigazgatási területén közvilágítási villamos energia szolgáltatás beszerzése 2016 II.

2016


2016
Közbeszerzési terv
Szerződés
Győr város közigazgatási területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016.
Szerződés
Győr, Ipar úti felüljáró felújítási munkái I. ütem
Szerződés módosítás
Győr, Ipar úti felüljáró felújítási munkái I. ütem ( Módosítás)

2017


2017
Közbeszerzési terv
Szerződés
Győr városi közúthálózat forgalmi rendjének jelzőtáblákkal és útburkolati jeleivel kapcsolatos fenntartási munkák elvégzése 2017-2019 években.
Szerződés
Győr város közigazgatási területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2017-2018.
Szerződés
Zajvédőfalak építése és fenntartása.
Szerződés
Közvilágítási berendezés ún. aktív, valamint díszvilágítás aktív és passzív hálózati elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezéseknek működtetése (üzemeltetése), üzemvitele, karbantartása és zavarelhárítása.
Szerződés
Keretmegállapodás közvilágítás aktív valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, illetve átépítésére Győr város közigazgatási területén belül.

2018


2018
Közbeszerzési terv
Szerződés
Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek, illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartása, karbantartására és felújítására, illetve átépítésére.
Szerződés
Vállalkozási szerződés közvilágítás aktív, valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezéseinek üzemeltetésére Győr város közigazgatási területén belül.
Szerződés
Keretmegállapodás közvilágítás aktív, valamint díszvilágítás aktív és passzív elemeinek, továbbá forgalomtechnikai berendezések tervezésére, létesítésére, felújítására, illetve átépítésére Győr város közigazgatási területén belül.
Szerződés
Zajvédő falak építésére, fenntartására, kisebb híd és útburkolat melletti területek fenntartására.
Szerződés
Győr város közigazgatási területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2019. év.
Szerződés
Győr város adventi díszvilágítási látványelemeinek beszerzése.
Szerződés
Győrszentiván, M19 sz út feletti gyalogos, kerékpáros felüljáró.

2019


2019
Közbeszerzési terv
Szerződés
Győr városi közúthálózat forgalmi rendjének jelzőtáblákkal és útburkolati jeleivel kapcsolatosmunkák elvégzése a 2019., 2020., 2021. években.
Szerződés
Győr város közigazgatási területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2020. év